امروز 4 آبان 1400 (ه.ش) و 26 اکتبر 2021 (م)
RSS
راهنما :
cnt :   تعداد خبرها
جهت محدود کردن تعداد خبرها مي توانيد اين پارامتر را به دلخواه تغییر دهید
type : نوع مرتب سازی خبرها
مقدار صفر  ( type=0 ) :  مرتب سازی بر اساس تاريخ و زمان
مقدار يک ( type=1 ) : مرتب سازي بر اساس تعداد بيننده، تاريخ، زمان  ( پر بيننده ترين اخبار  )
 
 

 

شرکت هوش برتر
هرگونه کپي برداري بدون ذکر منبع غير مجاز مي باشد.
Copyright(C) 2013 Nasim Saba