امروز 4 آبان 1400 (ه.ش) و 26 اکتبر 2021 (م)

اي ايران.       اي وطن .   تورادوست دارم .
نامت را خودت را مردم آزاده ات را ........ دوست دارم .
زيبايي لاله هايت را كه نشاني ازخون فرزندان شهيدتوست /در راه حفظ وحراستت
دوست دارم تندرپرخروشت راكه نشانه اي ازفريادرعدآساي نگهبانان دليرمرزهاي توست.
دوست دارم بلندااي آسمانت را كه نشانه ي سرفرازي وغروروافتخارمردان وزنان آزاده ات.
دوست دارم خروش رودخانه هايت را كه گهگاهي خشماگين مي خروشند ومي جوشندونشاني ازخروش وجوشش رزمندگان تورادارندونمونه اي ازرشادت وشجاعت وسهماگين فرزندانت راكه باپايداري وشهامت خودمردانه درمقابل نامردمان ستمكارنابكارايستادگي وشهامت وباغريوالله اكبر كاح استبدادراسرنگون كردندولواي كفروظلم وتجاوزرابه زيركشيدند.
دوست دارم قلمهايي راكه در راه سر بلندي تووشناساندن تو وشناساندن مقام علمي وفرهنگي تو به جهان وجهانيان لحظه اي نايستادندونوشتند ونوشتند وباز مي نويسند. 
اي ايران    اي وطن   من اي سرزمين دليران اي زادگاه پايمردي ومردانگي ودلاوري اي پايگاه اسلام وايمان باتمام وجود دوستت دارم
باخداي خود پيمان مي بندم كه پاست بدارم واز همه نيرنگها ورنگها وتجاوزها نگاهت دارم.

 

 سایت خبری نسیم صبا

 

 

موسس اين سايت  بااستفاده از كمترين امكانات  بدون هيچ گونه وابستگي  سیاسی  یا وابستگی مالی به  ارگان وسازمان دولتي وغيردولتي يا مدير يا شخص خاصي  با دست خالي وبه ياري الله به لطف خدا وبا علاقه وبا اقتدار

عزم خودرااز6 خرداد سال 90 جزم كرد تابه روز كردن اخبارواطلاعات موردنياز افرادمختلف جامعه راپابه پاي خبرگزاري ها جلورود

اميداست باپرهيزازهرگونه شعارزدگي وسیاست زدگی، شيوه اطلاع رسلاني رابه گونه اي بكاربريم كه ارتباط بيشتري با افرادجامعه صورت پذيرد.

اميداست با بازديد شمابزرگواران ازاين پايگاه خبري ياريما ن نماييد

----------------------------------------------------------------------------------------

 مشخصات اولین نشریه الکترونیکی مجوز دار در استان کرمان

 

نام نشریه-نسیم صبا

 

ترتیب انتشار-برخط

روش- خبری ,آموزشی,تحلیلی,اطلاع رسانی

زمینه- سیاسی ,فرهنگی

گستره توزیع-بین المللی

نوع نشریه- الکترونیکی(انتشار بر روی اینترنت)

 

مدیر مسول وصاحب امتیاز:اکرم حسن زاده

سردبیر:طیبه رضوان

خبرنگار وعکاس :سعیدمحکم

خبرنگار:رضامحکم

نشانی:کرمان بلوار هوانیروز/بلوار سردار حاج قاسم سلیمانی میدان غدیر خیابان لاله شمالی 2/2 برج لاله بلوک سی طبقه دوم واحد 7

 

شماره دفتر    :      03432820025

شماره  تماس   :     09132963584

 

این سایت در ستــاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وهمچنين دروزارت ارشاد به ثبت رسيده است .

دریافت گواهی ثبت از مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد-

 شماره گواهی ثبت      ........در مورخ 1391/9/30

دارای مجوز انتشار ازمعاونت امور مطبوعات  واطلاع رسانی 

شماره مجوز        .............در مورخ 1392/3/25

 

 

 

 

 

 

شرکت هوش برتر
هرگونه کپي برداري بدون ذکر منبع غير مجاز مي باشد.
Copyright(C) 2013 Nasim Saba